Accreditaties

Blue Guide EMC lab is erkend als:

  1. “Technische dienst” bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor het uitvoeren van EMC-metingen volgens overeenkomst “E/ECE/324/Add.9” (“E” markering) en voor voertuigen en onderdelen. Bekomen van type goedkeuring voor E-markering.
  2. Geaccrediteerd laboratorium in overeenstemming met de vereisten van de standaard ISO 17025 bij de Federale Overheidsdienst Economie (BELAC) voor testen volgens de essentiële eisen in de EMC en LVD (Productveiligheid) richtlijnen.
  3. Conformiteitslabo onder de overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures (mutual recognition agreement – MRA) tussen de Europese gemeenschap en Verenigde Staten van Amerika.
  4. EMC en LVD (productveiligheid) laboratorium dat metingen verricht op aanvraag van de Nationale Autoriteiten.
    De marktcontrole is de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten.
  5. Metingen verrichten volgens de essentiële elementen in Radio Equipment Directive (RED) (zie ook de basisstandaarden vermeld in onze scope van accreditatie).
  6. Uitvoeren van testen en metingen conform de laagspanningsrichtlijn.

 

BELAC Certificaat-NL
SCOPE