Pre-compliant testen

Op vraag van de klant kunnen ook pre-compliant metingen gebeuren. Dit kan bv. zijn omdat de klant al weet dat het ontwerp de opgelegde normen nog niet haalt. De metingen en testen laten dan toe om tijdens het meetproces optimalisaties en/of kleine modificaties aan het ontwerp aan te brengen en de invloed ervan op het resultaat te onderzoeken.